CENTRUM MEDYCZNE

INFORMACJE

Certus Centrum Medyczne - Kontakt tel. 12 272 56 70, rejestracja@cmcertus.pl
 
Projekt finansowany ze środków UE

W związku z realizacją projektu Pt. Realizacja Programu Zdrowotnego "Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej" przez Cetrus Sp. z o.o. w Myślenicach Nr RPMP.08.06.02-12-0178/18 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 01 czerwca 2018r. Certus Sp. z o.o. rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy przywrócenia uczestnikom programu (osobom z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej) z terenu powiatu myślenickiego, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej w okresie 01.06.2018r. - 31.05.2021r. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez wdrożenie kompleksowego programu ,,Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej".

Grupą docelową (GD) są osoby w wieku aktywności zawodowej, które spełniają warunki uczestnictwa w wybranym regionalnym programie zdrowotnym (RPZ) - "Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej". Projekt jest skierowany do GD z obszaru woj. małopolskiego (w przypadku os. fiz. uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cyw., w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego). Będzie to 225 kobiet i 225 mężczyzn z powiatu myślenickiego w wieku aktywności zawodowej (aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej, osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem), która doświadczyła dysfunkcji narządów ruchu. Co najmniej 30% uczestników programu zawiera się w przedziale wiekowym 40 - 59 lat. Obszar realizacji projektu obejmuje co najmniej 1 powiat woj. małopolskiego - powiat myślenicki. Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

Dokumenty do pobrania PDF WORD
Regulaminu rekrutacji
Pobierz regulamin rekrutacji w pliku PDF Pobierz regulamin rekrutacji w pliku MS Word
Deklaracji uczestnictwa w projekcie Pobierz deklarację uczestnictwa w projekcie w pliku PDF Pobierz deklarację uczestnictwa w projekcie w pliku MS Word
Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami Pobierz zakres danych osobowych uczestnikow biorących udział w projektach w pliku PDF Pobierz zakres danych osobowych uczestnikow biorących udział w projektach w pliku MS Word
Oświadczenia RODO - ogólna klauzula informacyjna dla pacjentów NZOZ "CERTUS Pobierz oświadczenie RODO dla pacjentów NZOZ Certus w pliku PDF Pobierz oświadczenie RODO dla pacjentów NZOZ Certus w pliku MS Word

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

Dokumenty do pobrania PDF WORD
Umowa uczestnictwa
Pobierz umowę uczestnictwa w pliku PDF Pobierz umowę uczestnictwa w pliku MS Word
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w pliku PDF Pobierz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w pliku MS Word
Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności Pobierz oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności w pliku PDF Pobierz świadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności w pliku MS Word

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu w Myślenicach przy ul. Drogowców 5

Wartość dofinansowania projektu: 1 282 356,64 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć i 64/100 zł.)

Wartość projektu ogółem: 1 349 849,10 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć i 10/100 zł)

Centrum Medyczne Certus - Podcień graficzny

AKTUALNOŚCI

Nowa przychodnia POZ Certus

Rezonans magnetyczny

Nowa poradnia alergologiczna

Zabiegi skleroterapii

Weryfikacja

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Oferta Certus
Poradnie specjalistyczne
Pracownie diagnostyczne
Medycyna pracy
Programy profilaktyczne
Rehabilitacja
Usługi w ramach NFZ
Cennik
Rejestracja online

©2020 CM CERTUS all rights reserved.

NZOZ CERTUS
ul. Drogowców 5, 32-400 Myślenice
NIP 681 187 55 92
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7:30 - 19:30
w soboty 7:30 - 13:30
tel. 12 272 56 70, 12 272 56 71, 601 661 449
email: rejestracja@cmcertus.pl

POZ CERTUS
ul. Jagiełły 1, 32-400 Myślenice
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00 - 18:00
tel. 12 312 71 20, 12 312 71 21
email: poz@cmcertus.pl
PARTNERZY:
Fundusze Europejskie - Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Małopolska Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Strona Facebook Firmy CM Certus