CENTRUM MEDYCZNE

INFORMACJE

Certus Centrum Medyczne - Kontakt tel. 12 272 56 70, rejestracja@cmcertus.pl
 
Przychodnia POZ CERTUS
Bezpłatna opieka w Przychodni POZ CERTUS

Przychodnia lekarzy rodzinnych CERTUS zapewnia swoim pacjentom bezpłatną opiekę medyczną, finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).


Opieka obejmuje:
 • świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry, internisty,
 • Bezpłatną opieką zdrowotną objęte są osoby posiadające prawo do świadczeń, które zadeklarowały wolę korzystania z usług Przychodni CERTUS
Gdzie nas znajdziesz?

Poradnia lekarza rodzinnego działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.Porady udzielane są w przychodni w Myślenicach przy ul. W.Jagiełły 1

Złóż deklarację

Wszystkie osoby dotychczas korzystające z naszych usług na zasadach komercyjnych oraz nowych pacjentów zapraszamy do obdarzenia zaufaniem naszych specjalistów i wybór lekarza pierwszego kontaktu . Zachęcamy do złożenia deklaracji i korzystania z fachowej opieki medycznej w miłej i przyjaznej atmosferze

Dowiedz się więcej o usługach świadczonych w ramach POZ
 • 12 312 71 20
 • 12 312 71 21

Zostań pacjentem przychodni podstawowej opieki zdrowotnej CERTUS

Pobierz i wypełnij deklaracje

deklaracja wyboru lekarza POZ (pobierz)

Wydrukowana i uzupełnioną deklarację należy podpisać i złożyć w recepcji przychodni CERTUS

O druk deklaracji możesz zapytać również naszych pracowników.

Kontakt: 12 312 71 20 lub 12 312 71 21

Świadczenia przysługujące po przystąpieniu do POZ:
 • Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:
 • Badania i porady lekarskie /lekarz medycyny rodzinnej , internista , pediatra
 • bezpłatne badania diagnostyczne
  Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.
 • Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.
 • Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ
 • Obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • Transport sanitarny
 • W razie konieczności przewiezienia pacjenta (z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • Skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne.
 • Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.
 • Skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia.
 • Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.
 • W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • Skierowania do opieki długoterminowej,
 • Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Recepty na leki.
 • Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
 • Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).
 • Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
 • Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
 • Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Adresy i telefony pod którymi ta pomoc jest świadczona znajdują się na tablicy wewnątrz i na zewnątrz budynku POZ. Warto te telefony zapisać i mieć je pod ręką w razie choroby.
Centrum Medyczne Certus - Podcień graficzny

AKTUALNOŚCI

Nowa przychodnia POZ Certus

Rezonans magnetyczny

Nowa poradnia alergologiczna

Zabiegi skleroterapii

Weryfikacja

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Oferta Certus
Poradnie specjalistyczne
Pracownie diagnostyczne
Medycyna pracy
Programy profilaktyczne
Rehabilitacja
Usługi w ramach NFZ
Cennik
Rejestracja online

©2020 CM CERTUS all rights reserved.

NZOZ CERTUS
ul. Drogowców 5, 32-400 Myślenice
NIP 681 187 55 92
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7:30 - 19:30
w soboty 7:30 - 13:30
tel. 12 272 56 70, 12 272 56 71, 601 661 449
email: rejestracja@cmcertus.pl

POZ CERTUS
ul. Jagiełły 1, 32-400 Myślenice
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00 - 18:00
tel. 12 312 71 20, 12 312 71 21
email: poz@cmcertus.pl
PARTNERZY:
Fundusze Europejskie - Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Małopolska Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Strona Facebook Firmy CM Certus