Przychodnia POZ CERTUS

Bezpłatna opieka w Przychodni POZ CERTUS

Przychodnia lekarzy rodzinnych CERTUS zapewnia swoim pacjentom bezpłatną opiekę medyczną, finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Zostań pacjentem przychodni podstawowej opieki zdrowotnej CERTUS - pobierz i wypełnij deklarację deklarację wyboru lekarza POZ.

Wydrukowana i uzupełnioną deklarację należy podpisać i złożyć w recepcji przychodni CERTUS.

Opieka obejmuje:
 • Świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry, internisty.
 • Bezpłatną opieką zdrowotną objęte są osoby posiadające prawo do świadczeń, które zadeklarowały wolę korzystania z usług Przychodni CERTUS.
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ:

Zostań pacjentem przychodni podstawowej opieki zdrowotnej CERTUS - pobierz i wypełnij deklarację deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

Wydrukowana i uzupełnioną deklarację należy podpisać i złożyć w recepcji przychodni CERTUS.

Dowiedz się więcej o usługach świadczonych w ramach POZ:

 • Badania i porady lekarskie - lekarz medycyny rodzinnej, internista, pediatra.
 • Bezpłatne badania diagnostyczne - (decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz) - lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta - zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.
 • Skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ - skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia.
 • Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię - pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ.
 • Obowiązkowe szczepienia ochronne.
 • Transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta (z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne.
 • Skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne - lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.
 • Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta - w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • Skierowania do opieki długoterminowej.
 • Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 • Recepty na leki - lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
 • Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).
 • Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska - po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
 • Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 - 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Adresy i telefony pod którymi ta pomoc jest świadczona znajdują się na tablicy wewnątrz i na zewnątrz budynku POZ. Warto te telefony zapisać i mieć je pod ręką w razie choroby.