Medycyna Pracy

Centrum Medyczne CERTUS

Centrum Medyczne CERTUS zapewnia kompleksową obsługę medyczną dla zakładów pracy i osób indywidualnych.

Dbając o komfort naszych klientów i szanując ich czas, staramy się koordynować wszystkie badania i konsultacje specjalistyczne tak, by ich realizacja była możliwa w jednym dniu.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń według ustalonego wzoru, a lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje je pracownikowi i pracodawcy. Ten z kolei obowiązany jest przechowywać wydane orzeczenia.

Badanie kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
  • Brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.
  • Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do pracy na określonym stanowisku pracy.